platan cti

Program Platan CTI przeznaczony jest dla central PROGRES 40, CYFRA 50, CYFRA 200, SIGMA i DELTA. Oferowany jest jako wyposażenie dodatkowe.

Oprogramowanie Platan CTI jest instalowane na komputerach sieci LAN, z których jeden pełni funkcję serwera współpracującego z centralą. Dzięki temu użytkownicy podłączeni do sieci mają możliwość sprawowania bieżącego nadzoru nad przychodzącymi połączeniami telefonicznymi - ich rejestracji, opisu, informacji o czasie i koszcie wykonywanych połączeń, a także przesyłania krótkich wiadomości tekstowych między sobą.

Podstawowe funkcje:

platan cti